182TV午夜福利在线视频播放

182TV午夜福利在线视频播放

寒气收聚者,寒则经络涩滞,故气收聚矣。服药后如小便利,而病增剧,是不宜利小便,当少去茯苓、泽泻。

一息六至,数而跳突名动。命曰医灯续焰,意谓挑灯而续其焰耳。

前板齿燥者,中暑。 若浮而滑,带有物象,非浮缓比,此则中痰之如中风者。

曰浮中沉、上下左右,消息求寻。细脉为湿,其血则虚。

戒鸡、鱼、豆、面、热粥、热物、羹汤。女子生于申,以阴为体。

研细,枣肉丸,如粟米大,每服一丸,米饮服之。周而复始,积减大半,勿服。

Leave a Reply