Vol403女神杨晨晨sugar阳朔旅拍典雅贵妇装扮主题私房完美诱惑写真70P杨晨晨画语界

Vol403女神杨晨晨sugar阳朔旅拍典雅贵妇装扮主题私房完美诱惑写真70P杨晨晨画语界

老人战振,定振丸。仍分虚实治之,若气少气弱,无力推送,则惟有助气而已。

若小便不利而肿,乃是水肿,宜济生肾气丸。按小续命汤,乃麻黄、桂枝之变方,止可用于中血脉,然亦不可轻用,内热炽者尤忌,慎之。

亦有唇下肿如黑枣者。心虚热而阴气不敛者,睡则多惊,酸枣仁汤。

 痰在皮毛,烘热,色如锦斑。食血痰虫积聚,虽非因气滞使然,亦必因此滞气,并以理气为主,故皆属之气也。

 内外诸邪,皆足生病,未见有归重于湿之意。脉胀者,筋起,络色变。

然则卒厥暴仆,哉? 积滞既无,气行弗碍,浊降而清随升,故无里急后重。

Leave a Reply